San Diego. 

Jag vill flytta till San Diego. Varmt. Torrt. Soligt. Härligt. 

Annonser