Dubbla budskap.

I år har Svenska Kyrkan ett fasteprojekt som heter Ko=Framtid. Det går ut på att vi ska skänka pengar som ska bidra till att familjer i Tanzania ska få en ko som ska hjälpa familjen att få mat.

I rapport efter rapport får vi veta att livsstilen vi har i den rika västvärlden inte är hållbar. Vi lever upp hela världens resurser flera gånger om. Vårt sätt att leva är inget föredöme.

Vi äter mer och mer kött, detta kött är en stor miljöbov då jordbruket släpper ut väldigt mycket växthusgaser. Vi kan också lära i flertalet rapporter att konsumtion av kött och mejeriprodukter inte är bra för våra kroppar. Mjölk är inflammationsfrämjande, kött ger ökad risk för tarmcancer.

Detta är alltså en livsstil vi vill exportera. Vi vill få familjer i Tanzania att börja dricka mjölk, vi vill att kon ska få kalvar och jag antar att dessa kalvar en dag ska bli mat. Vi vill alltså att fler människor ska välja en livsstil som är skadlig för klimatet, som gör oss sjuka.

Det kristna budskapet att älska sin nästa känns oförenligt med detta projekt. Vi älskar inte planeten, definitivt inte djuren som får sätta livet till, eller åtminstone utnyttjas, vi älskar inte dem som får vara utan mat. Vi vill alltså att fler människor ska välja vårt osolidariska sätt att producera och konsumera mat.

De fattiga i Tanzania skulle kunna föda fler om marken som odlas till djurföda istället skulle användas till att odla mat till människorna direkt. Det är ett resursslöseri att låta maten ta omvägen genom kon. Det blir mycket svinn.

Svenska Kyrkan uppmuntrar en vegetarisk konsumtion, men de är inte emot kött/mjölkproduktion. Detta är för mig en motsägelse. Vad finns det för skäl att uppmuntra till en vegetarisk konsumtion när det inte finns några fel med att konsumera kött/mjölk.

Jag anser att Svenska Kyrkan ska gå i fronten när det gäller att välja en hållbar och kärleksfull livsstil. Att välja en livsstil som gör minsta möjliga skada; som skadar planeten så lite som möjligt, som skadar så få djur som möjligt, som gör så att så många människor som möjligt får äta sig mätta varje dag.

Fastekampanjen 2017 känns både ogenomtänkt och kortsiktig.

Annonser